Nieuw

E-learning 'Cyberbewustzijn'

De digitalisering brengt naast veel gemak ook veel risico’s met zich mee. Hacks, ransomware, phishing… de kans op slachtofferschap groeit, en dat kan tot veel narigheid leiden.

Gelukkig kunnen veel risico’s worden weggenomen of beperkt met relatief simpele maatregelen en verbeterde bewustzijn. Een goed doordacht wachtwoord en het afsluiten van je beeldscherm zijn daar voorbeelden van. 

Om organisaties te helpen met dat soort maatregelen, heeft Scherp in Veiligheid de e-learning Cyberbewustzijn ontwikkeld.