Sinds juni 2021 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid. 

Te porren voor:

  • openbare orde en veiligheid
  • veiligheidsmanagement
  • crisisbeheersing
  • cybersafety