Sinds september 2018 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid.

Te porren voor:

  • openbare orde & veiligheid
  • aanpak jeugdgroepen
  • radicalisering
  • projectmanagement
  • advisering
  • waarnemen en evalueren