Sinds juli 2020 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid. 

Te porren voor:

  • aanpak van ondermijning
  • openbare orde en veiligheid
  • crisisbeheersingsvraagstukken