Sinds januari 2021 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid. 

Te porren voor:

  • juridische vraagstukken
  • openbare orde en veiligheid
  • crisisbeheersing
  • organiseren van leer- en ontwikkelactiviteiten