Sinds september 2021 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid. 

Te porren voor:

  • openbare orde en veiligheid
  • cyber
  • crisisbeheersing
Jan-Peter Soenveld