Sinds oktober 2021 Adviseur Veiligheid bij Scherp in Veiligheid.

Te porren voor:

  • openbare orde & veiligheid
  • jonge aanwas
  • ondermijning
  • (sociologische) veiligheidsvraagstukken